Vooruit in de tijd: Denk breed, handel concreet

Vooruit in de tijd: Denk breed, handel concreet

Om te komen tot een duurzaam Hoonhorst zijn in Hoonhorst door de inwoners zelf een groot aantal projecten gerealiseerd.

De basis van de projecten wordt gevormd door de 3 principes groen (zorg voor de aarde), gezond (zorg voor de mens & toekomstgericht) en gemeenschappelijk (eerlijk delen). En we hebben een belangrijk 4de principe toegevoegd: gezellig!

Om bezoekers alle ins- en outs te laten zien hetgeen in Hoonhorst gerealiseerd is om te komen tot een gemeenschap waar het (ook) in 2025 goed wonen, werken en leven is, zijn er een aantal arrangementen ontwikkeld.

Wandelroute

Een wandelroute door het dorp langs de projecten. Bij deze projecten is middels panelen (en/of app) informatie beschikbaar. Inclusief versnapering bij Anjerpunt

Multitouch

Op de multitouch voorziening in het Anjerpunt wordt informatie over de diverse projecten getoond.

Groepswandeling

Begeleiding bij de wandeling

Rondwandeling langs projecten

Presentatie Duurzaam Hoonhorst inclusief een rondwandeling langs projecten. Aan te vullen met lunch

Boek nu een activiteit of arrangement